projekt OPZ

projekt OPZ

Projekt reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005332 Podnikové vzdělávání ve společnosti Esyst

Cílem projektu je prostřednictvím prohloubení kvalifikace zaměstnanců zvýšit konkurenceschopnost společnosti ESYST, s.r.o. Do realizace projektu bude zapojeno min. 14 zaměstnanců společnosti. Cílová skupina se zúčastní externích i interních kurzů zaměřených na obecné IT, manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání a účetní, ekonomickou a právní problematiku. Projekt je realizován v období 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 944 560 Kč, projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Napište nám
ZAVOLEJTE NÁM