Úspory energie

Program Úspory energie přináší možnost modernizovat komerční osvětlení za podpory Českomoravské záruční a rozvojové banky. Zvýhodněným úvěrem lze financovat modernizaci osvětlení komerčních prostor v ČR, mimo území hl. města Prahy. Výše bezúročného úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky činí 1 – 75 mil. Kč a pokrývá do 70 % způsobilých výdajů projektu. Program se týká pořízení, rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného majetku. Společnost ESYST zajišťuje modernizaci osvětlení.

ZPŮSOBILÉ PROSTORY

Na bezúročný úvěr od ČMRZB na modernizaci osvětlení mohou díky společnosti ESYST dosáhnout všechny právnické osoby, které provozují komerční prostory v ČR, mimo území hl. města Prahy. Prohlédněte si seznam nejčastěji modernizovaných prostor.

NEJČASTĚJI MODERNIZOVANÉ PROSTORY

 • průmyslové haly
 • obchodní centra
 • kancelářské budovy
 • obchody a butiky
 • zemědělské objekty
 • showroomy
 
 

O PROGRAMU

Příjemci podpory mohou být malí, střední i velcí podnikatelé (včetně zemědělských podnikatelů), kteří plánují realizovat opatření vedoucí ke snížení konečné spotřeby energie. 

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 1 – 75 mil. Kč, do 70 % způsobilých výdajů projektu,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 10 let,
 • čerpání úvěru: až 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 4 roky

Proces modernizace

 • předběžný výpočet návratnosti a finanční analýza investice zdarma
 • dodávka LED osvětlení včetně projektu a návrhu řídícího systému, případně přizpůsobení kabeláže
 • autorizovaný energetický audit
 • celkové vypracování průvodně technické dokumentace projektu
 • zajištění bezúročné desetileté půjčky od ČMZRB na 70 % z hodnoty projektu
 • zajištění bankovní půjčky na zbylých 20-30 % z hodnoty projektu
 

Nechte si zdarma vypracovat výpočet návratnosti a finanční analýzu investice do modernizace osvětlení vašeho komerčního objektu. Společnost ESYST vám pomůže s celým procesem zajištění modernizace a zvýhodněného financování.

 

Kompletní informace najdete na webu www.usporyenergie.eu

Zjistit více